รวมแบบทดสอบออนไลน์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบออนไลน์หน่วยที่ 1 เรื่องสมบัติจำนวนนับ

แบบทดสอบออนไลน์หน่วยที่ 2 เรื่อง ระบบจำนวน

แบบทดสอบออนไลน์หน่วยที่ 3 เรื่อง เลขยกกำลัง

แบบทดสอบออนไลน์หน่วยที่ 4 เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต

แบบทดสอบออนไลน์หน่วยที่ 5 เรื่อง ระบบจำนวน

%d bloggers like this: