ใบงาน

3 Responses

  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครูจะให้นักเรียนศึกษาจากสื่อการสอนของครูนะจ๊ะ มีทั้งหมด 10 หน้า

  2. ครู ค่าบๆๆ

    ผมส่ง ราย งาน ครู วันที่่สอบ ได้ก่อ !!

    หนังสือ ครูก่า เก๊บ หื้อ ผมเขียนไง (แล้วเอามาคืนหื้อผม แหม หยัง)

    หม่ะ ว่างได้ ไป ค่าบ (ถ้าได้ไป ก่า ประ มาณ บ่ายๆ ได้ ก่อ ??)

  3. คร๊

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: