ใบความรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

การเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลัง

 

Advertisements
%d bloggers like this: