มาฝึกแก้โจทย์ปัญหากันเถอะคนเก่ง…

มาฝึกแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันเถอะ

การเรียนแม้เหนื่อยยาก

ยอมลำบากอย่าท้อถอย

สุดทางที่รอคอย

คืออนาคต…ที่งดงาม

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=79197

การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนปัญหาหรือสถานการณ์

คนเก่งมาฝึกเขียนสมการกันเถอะ

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=79196

มาทบทวนการแก้สมการกันเถอะคนเก่ง

นักเรียนลองแก้สมการดูนะ…ไม่ยากอย่างที่คิดจ้า

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=78863

แบบทดสอบออนไลน์ ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

http://61.7.230.204/index.php?mod=login&path=user

แบบทดสอบหลังเรียน ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

แบบทดสอบก่อนเรียนออนไลน์ ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

VDO การหา ห.ร.ม. ของครูกาญจนา

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.