รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ให้นักเรียนคลิกหมายเลขหน้า 1,2,3 และ 4 ด้านบนได้เลย

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=79531

ขอขอบคุณข้อมูล myfirstbrain

คู่อันดับและกราฟ

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=79110

ขอขอบคุณข้อมูลmyfirstbrain

การบวกลบเศษส่วน

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=3873

ขอขอบคุณข้อมูลmyfirstbrain

การเปรียบเทียบเศษส่วน

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=3824#top

พื้นฐานเรขาคณิต ม.1

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม นอกเวลาเรียนนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก myfirstbrain
คลิ๊ก http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=3183

แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง ชุดที่ 2

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.